Een dag op de BSO.

Benieuwd hoe een dag op de BSO eruit ziet? Hieronder vertel ik u hoe wij te werk gaan. 

 

Iedere dag om 14:00 uur zijn de kinderen vrij van school. Een van de pedagogisch medewerkers wacht de kinderen buiten op en wanneer de groep compleet is lopen we samen naar binnen en hangen de kinderen hun tas en jas aan de kapstok. We beginnen deze middag met een gezamenlijk eetmoment. De kinderen wassen hun handen met zeep en nemen plaats aan tafel, ze hebben de keuze uit stukjes appel en/of peer en krijgen ranja of water als drinken. Wanneer iedereen zijn of haar eten en drinken op heeft mag je van tafel, je bent vrij om te kiezen wat je wilt gaan doen, bij goed weer zullen we iedere dag wel even buiten te vinden zijn, bij slecht weer hebben we de mogelijkheid om te gaan spelen in de gymzaal. De BSO biedt ook verschillende activiteiten aan om aan te werken. 

Om 16:00 uur zullen we opnieuw een gezamenlijk eet en drink moment hebben. Hierbij hebben de kinderen de keuze uit; cracker, beschuit, rijstwafel of ontbijtkoek met beleg. Wanneer de kinderen weer van tafel gaan hebben zij de keuze wat zij gaan doen. Vanaf 16:00 uur zullen wij altijd op de BSO blijven en kunnen de kinderen tot uiterlijk 18:15 uur opgehaald worden. 

 

* U kunt uw kinderen tussen 16:00 uur en 18:15 uur van de BSO komen ophalen. Wanneer u eerder komt dan graag even aangeven voor tijd. 

* Bij warm weer mag u uw kind(eren) droge kleding en/of zwemkleding met een handdoek meegeven, dit voor als uw kind(eren) met water gaat spelen. 

* U dient zelf te zorgen voor reserve kleding voor eventuele ongelukjes.

* Gebruikt uw kind(eren) medicatie, dan dient dit altijd voor tijd aangegeven te zijn bij een van de pedagogisch medewerkers.